Downloads Softwares

Softwares

Busque pelo nome ou modelo ou código do equipamento (SST xxx.000), de acordo com o equipamento locado.

Contador de partículas (SST CONT.PART.001) [Download]

Decibelímetro Instrutherm DEC-490 (SST DEC.001 e SST DEC.006) [Download]

EQUIPAMENTOS da marca CRIFFER (TODOS: Sonômetro, Dosímetros de ruído, Luxímetro, Medidor de CO monóxido de carbono) –  [Download]

Medidor de CO2 Dióxido de Carbono CO-6 (SST Dióx.001) [Download]